Nguyễn Thị Kim Duyên

Nguyễn Thị Kim Duyên

  • Kinh nghiệm 6 Năm trong lĩnh vực thiết kế.
  • Sử dụng thành thạo Photoshop, Corel
  • Hiểu biết sâu rộng về AI
  • Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành graphic designer

What clients say

See all testimonials