Google Business

Phạm Trung Sơn

Xem tiếp

Mai Xuân Hoàng

Xem tiếp
Nguyễn Thị Kim Duyên

Nguyễn Thị Kim Duyên

Kinh nghiệm 6 Năm trong lĩnh vực thiết kế, sử dụng thành thạo Photoshop, Corel hiểu biết sâu rộng về AI .Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành graphic designer
Xem tiếp