Nghiên cứu điển hình

Công ty Digital Solution của chúng tôi giúp hơn 80 công ty tăng lòng trung thành của người tiêu dùng và tìm kiếm khách hàng mới trực tuyến. Đồng thời cung cấp những giải pháp áp dụng để tăng hiệu xuất làm việc cho doanh nghiệp. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy một lựa chọn của công việc chuyên gia của chúng tôi. Hãy xem một số kết quả mà chúng tôi đã cung cấp.

Advanced SEO Analytics

Giải pháp nỗi bật

All SOLUTION
Dù là mới bắt đầu hay đã đang làm kinh doanh thì bạn đều phải đối mặt với rất nhiều công việc cần làm. Bạn phải lo mọi thứ từ việc tìm nguồn hàng, vận chuyển, bảo quản kho, tìm khách hàng bằng nhiều cách marketing. Rồi đến việc bán…
Phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý mọi nguồn lực doanh nghiệp từ nhân lực – tài lực – vật lực; đồng thời trợ giúp các bộ phận khác thao…
CRM được viết gọn từ tên tiếng anh: “Customer Relationship Management” tạm dịch là quản lý quan hệ khách hàng. Có thể hiểu đơn giản là doanh nghiệp quản lý các hoạt động tương tác, chăm sóc với khách hàng của mình hình thành nên các mối quan hệ khách…