CRM - Customer Relationship Management

(QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG)

THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP

 Doanh nghiệp không đủ doanh số nhiều tháng
 Cơ sở dữ liệu khách hàng bị rò rỉ, thất lạc và khó kiểm soát, tìm kiếm.
 Không kiểm tra, đánh giá hiệu quả được hoạt động và KPIs của từng nhân viên trong doanh nghiệp
Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng khiến việc xây dựng lòng trung thành không hiệu quả.
 Nhân viên kinh doanh chăm sóc trùng một khách hàng dẫn đến mâu thuẫn trong doanh nghiệp.
 Chi phí cho Marketing quá nhiều, tổn thất nhiều nguồn lực
 Phần mềm quản trị doanh nghiệp khác không bảo mật, hay bị lỗi dẫn đến gián đoạn hoạt động

LỢI ÍCH CỦA KHI SỬ DỤNG CRM

♦ Doanh nghiệp không đủ doanh số nhiều tháng
♦ Cơ sở dữ liệu khách hàng bị rò rỉ, thất lạc và khó kiểm soát, tìm kiếm.
♦ Không kiểm tra, đánh giá hiệu quả được hoạt động và KPIs của từng nhân viên trong doanh nghiệp
♦ Hoạt động chăm sóc khách hàng kém do không nắm bắt được thông tin của khách hàng khiến việc xây dựng lòng trung thành không hiệu quả.
♦ Nhân viên kinh doanh chăm sóc trùng một khách hàng dẫn đến mâu thuẫn trong doanh nghiệp.
♦ Chi phí cho Marketing quá nhiều, tổn thất nhiều nguồn lực
♦ Phần mềm quản trị doanh nghiệp khác không bảo mật, hay bị lỗi dẫn đến gián đoạn hoạt động

[site_reviews schema="true" assigned_to="post_id" hide="assigned_to,author,avatar,content,date,rating,response,title,if_empty" ]
[site_reviews_summary hide="if_empty" assigned_to="post_id"]
[site_reviews_form hide="email,terms,title" assign_to="post_id"]