Web Design Services

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate Optimization - CRO) hỗ trợ hiệu suất trang web bằng cách cải thiện tỷ lệ khách truy cập trang web chuyển đổi thành khách hàng thực tế. CRO cũng hỗ trợ tăng doanh số, tỷ lệ nhấp và các mục tiêu không xác định khác mà không phải tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn.

Kết quả tỷ lệ chuyển đổi cũng ảnh hưởng đến ROI từ mọi nguồn lưu lượng truy cập và chiến dịch bạn chạy, vì vậy tỷ lệ chuyển đổi của bạn càng cao, ROI của bạn sẽ càng tốt.

CRO cải thiện gần như mọi khía cạnh khác của tiếp thị kỹ thuật số bằng cách tăng giá trị của trang web của bạn cho mỗi khách truy cập. Sự thay đổi liên tục là do những cải tiến vĩnh viễn trong CRO của bạn và nó tồn tại rất lâu sau khi thử nghiệm hoàn tất. Bằng cách này, ngay cả khi bạn quyết định xây dựng một trang web hoàn toàn mới bốn năm kể từ ngày hôm nay, bạn vẫn sẽ giữ lại và có thể sử dụng kết quả từ tất cả các thử nghiệm đã được chạy ngay bây giờ. Thông tin vẫn sẽ là một ngân hàng kiến thức về các thực tiễn tối ưu hữu ích cho liên doanh tiếp theo của bạn.

Kỹ thuật CRO

Thử nghiệm Chia A/B

Tăng chỉ số ROI 

Chúng tôi tin rằng giao tiếp hiệu quả khi bắt đầu hợp tác cho phép chúng tôi tạo ra một đường dẫn thử nghiệm của Google, sẽ cung cấp các mục tiêu cụ thể nhưng có thể đo lường được cho doanh thu, lòng trung thành của khách hàng và tăng thị phần chung.

Effective Copyrighting

Chúng tôi định hướng đạt được các mục tiêu lâu dài thông qua nghiên cứu liên tục, phát triển đầy tham vọng, thử nghiệm nghiêm ngặt và báo cáo tỉ mỉ. Nhóm chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng cách thức người dùng tương tác với trang web của bạn trong khi phát triển các chiến lược để tăng tỷ lệ tương tác và chuyển đổi của khách hàng.

Dự án nỗi bật

Tất cả dự án

Chúng tôi giúp bạn làm cho khách truy cập thực hiện những gì bạn muốn họ trên trang web của bạn, nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp tối ưu hóa trang web của bạn và tăng tỷ lệ chuyển đổi, cung cấp chiến lược CRO hiệu quả lâu dài cho doanh nghiệp của bạn.

21

CRO

15

Design Update

9

Website Redesign

17

A/B Split Testing

6

Website Flow Redesign

11

Adding Social Sharing

Các nhà phân tích CRO của chúng tôi sử dụng các công cụ tốt nhất trong ngành để thu thập và trực quan hóa dữ liệu nhằm đưa ra quyết định nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chúng tôi cũng làm như vậy theo cách mà bạn không cần phải cập nhật hoặc thay đổi mã trang web của mình mỗi khi thử nghiệm tại chỗ được tạo.

Chúng tôi cung cấp các kỹ thuật CRO hiệu quả nhất, thử nghiệm phân tách A / B, thử nghiệm đa biến, cũng như các phương pháp khác như thay đổi bố cục trang web, độ gần, màu sắc, trường và đường dẫn hành trình. Chúng tôi sử dụng tất cả các thông tin này cho đến khi chúng tôi xác định kết hợp nào ở trên tạo ra tỷ lệ chuyển đổi cao nhất.

Sử dụng phương pháp tập trung vào kiểm tra, chúng tôi đảm bảo thu được kết quả tốt nhất cụ thể cho công ty của bạn. Nhóm của chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra và nâng cao tất cả các khía cạnh của trang web của bạn, kiểm tra (và kiểm tra lại) những gì hoạt động và những gì không để biến nhiều khách truy cập của bạn thành khách hàng đã chuyển đổi.

Hãy cho chúng tôi về dự án của bạn

Hãy để chúng tôi giúp bạn kinh doanh trực tuyến và phát triển nó với niềm đam mê

Làm việc vì tiền của bạn trong khi làm cho tiền của bạn làm việc cho bạn! Đầu tư ngân sách tiếp thị của bạn vào chiến lược CRO được hoan nghênh của chúng tôi, được phát triển bởi đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi và nhận được tiền lãi ngay lập tức cho khoản đầu tư của bạn.

Lời chứng thực

Xem tất cả