Nguyễn Phước Huy

  • Với nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh từ nhà hàng, thời trang đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp.
  • Ông là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược kinh doanh và tái cơ cấu

What clients say

See all testimonials