Pay Per Click Management

Pay Per Click (PPC)

(Quản lý chạy quảng cáo)

Chạy quảng cáo có tác động ngay lập tức và mang lại cho thương hiệu của bạn phạm vi tiếp cận và tiếp xúc lớn hơn nhiều do kết quả của việc hiển thị trang đầu tiên trên các công cụ tìm kiếm lớn.

Chiến lược chiến dịch của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và điều kiện thị trường của họ. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cập nhật, trả cho mỗi lần nhấp bao gồm: Quảng cáo tìm kiếm phải trả tiền, Quảng cáo video, Quảng cáo hiển thị, Tiếp thị lại PPC và Quảng cáo xã hội.

 

Chúng tôi cung cấp kết quả giúp khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu kinh doanh của họ. Chúng tôi quản lý khách hàng của mình trên tài khoản hàng ngày và theo dõi giá thầu và ngân sách để đảm bảo rằng chúng tôi đang tối đa hóa ROI.

Kết quả nổi bật của chúng tôi là do cách tiếp cận phức tạp và phù hợp của chúng tôi, bao gồm tổng quan chi tiết về hoạt động kinh doanh của khách hàng và nguyện vọng cho quảng cáo Pay Per Click, cũng như đánh giá các tùy chọn có danh sách ưu tiên các hoạt động được đề xuất.

Quảng cáo tìm kiếm trả tiền

Kiếm ROI (Return on Investmenent : Chỉ số doanh thu trên chi phí) tích cực thông qua quảng cáo tìm kiếm PPC của chúng tôi. Tiêu tiền một cách khôn ngoan và sử dụng hình thức quảng cáo được nhắm mục tiêu và hiệu quả nhất.

PPC Remarketing

Biến khách hàng tiềm năng của bạn thành khách hàng tiềm năng của bạn thành khách hàng trung thành. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn thu hút lại những người dùng đã bày tỏ sự quan tâm bằng cách phát triển một chiến lược sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.

Quảng cáo MXH

Cần tạo ra nhận thức về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn? Chúng tôi sẽ phát triển một chiến lược quảng cáo xã hội nhằm đáp ứng KPI và mục tiêu của bạn.

Hiển thị quảng cáo

Chúng tôi cung cấp các chiến lược tiếp thị hiển thị riêng lẻ để tăng mức độ tiếp xúc, gắn kết và chuyển đổi thương hiệu. Chúng tôi quản lý thành công cả chiến dịch phản hồi trực tiếp và chiến dịch nâng cao nhận thức về thương hiệu.

Quảng cáo video

Chúng tôi là chuyên gia trong quảng cáo trực tuyến. Nhóm của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo quảng cáo video sẽ tăng sự hiện diện thương hiệu của bạn.

Chúng tôi đã có đủ kinh nghiệm để tạo các chiến dịch thành công trên Google AdWords, Bing, Facebook, LinkedIn, Twitter và YouTube.

Dự án nỗi bật

Xem tất cả

420

PPC Management Provided

213

Paid Search Advertising

17

Video Advertising Projects

141

Display Advertising Campaign

98

Successful PPC Remarketings

315

Social Advertising Projects

Nói cho chúng tôi dự án của bạn

Hãy để chúng tôi giúp bạn kinh doanh trực tuyến và phát triển nó với niềm đam mê

Liên hệ với chúng tôi hôm nay và nhận được lợi nhuận tối đa của các khoản đầu tư của bạn.

Lời chứng thực

Xem tất cả