Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng AnhAsia Commercial Joint Stock Bank), được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB)[1], chính thức đi vào hoạt động kinh doanh ngày 4 tháng 6 năm 1993.

Khách hàng nói gì ?

Xem tất cả lời chứng thực