thiết kế web

10 Quy luật bán hàng

Một cuộc điều tra gần đây của hãng Gallup về tính trung thực và đạo đức kinh doanh đã xếp hạng những nhân viên bán hàng ôtô và bảo hiểm đứng cuối bảng danh sách. Còn hãng thống kê Bill Brooks ước tính rằng hơn 85% khách hàng có cái…
Xem tiếp

Cuộc chiến trong phòng họp

Tại sao CEO và CMO luôn bất đồng quan điểm và làm cách nào để dung hoà họ ?
Xem tiếp